Energipsykologi

EnergipsykologienEnergipsykologi er ikke en videnskabelig retning inden for psykologien, men en kombination af viden hentet fra østens lære om kroppens medianbaner og vestens samtale-teknikker.

Udgangspunktet er, at kroppen primært består af energi. Opstår der ubalancer i dit liv, vil der også opstå ubalancer i dit energifelt. Din krop gemmer et “foto” af den/de traumatiske hændelser, du har været udsat for, specielt før 7-års alderen. Det behøver end ikke være store traumer, for at det kan spænde ben for, hvordan dit liv vil forme sig – herunder også dit kærlighedsliv. Det kan være en hændelse på et minut, der har sat sig fast og måske givet dig en overbevisning om, at du ikke er værd at elske. Når vi forløser den indkapslede og blokerede energi, vil du opleve en radikal ændring i din oplevelse og forståelse af verden.

Energipsykologi gør brug af kroppens meridianer til at forløse al den hukommelse, du har liggende i kroppen og i din underbevidsthed. Metoderne medfører radikale adfærdsændringer på kort tid, og det er en kendsgerning, at ændringerne er virkelige og varige!

Du vil opleve at blive sat fri for nogle følelser, som du har båret på i mange år. Kroppen husker alt, hvad du har været igennem følelsesmæssigt – det er ikke kun oppe i hovedet, at tingene foregår. At ændre på nogle uhensigtsmæssige handlemønstre bliver derfor lettere, når du kommer af med de kropslige erindringer.

Energipsykologiens formål er at ændre oplevelser af stress og ubehag til oplevelser af ro, afslappelse og ubekymrethed, for på den måde at skabe balance i kroppen.

De metoder jeg benytter mig af, udover kærlighedscoaching, er EFT, Matrix-Reimprinting og Eden Energy Medicine