Projektioner – alt det, du ikke vil være

Føler du nogle gange, at dit parforhold bringer dig alt andet end nærvær og samhørighed?

I stedet fyldes du ofte med vrede, irritation og en lyst til at gå?

Ja, så projicerer du højst sandsynligt nogle af dine egne skjulte negative overbevisninger og skyggesider over i din partner.

Du er alt det, jeg ikke vil være!

Sidste gang jeg blev forladt, var der ingen grænser for, hvad jeg var eller gjorde, som ikke var til at holde ud! Altså ikke for mig selv, men for min eks-kæreste. Alt, hvad jeg stod for, sagde og gjorde, blev til sidst noget, han bare ikke længere kunne holde ud!

Jeg var for længe siden stoppet med at involvere ham i mig og mit, fordi jeg blev mødt med noget andet, end det jeg havde brug for. Jeg trak mig og undgik dermed konflikterne. Men dermed jeg fik heller ikke det, jeg rent faktisk længtes efter og havde behov for.

At pege over mod den anden

Jeg selv var ikke selv et hak bedre! Jeg var rigtig god til at pege ud af og give skylden til min ekskæreste. Det handlede om ham og ikke mig, når jeg følte mig tilsidesat. I virkeligheden var jeg den, der tilsidesatte mig selv allermest. Det kunne jeg bare ikke se, for der var altid noget andet, der var vigtigere, end at gøre noget for mig selv!

Hvad handler det i virkeligheden om?

Det, der i virkeligheden sker, når vi tillægger vores partner det, vi ikke selv vil være, er, at vi trigger noget i hinanden, som vi engang har lært at fraspalte. Enten fordi vi skammede os over de selvsamme egenskaber, eller fordi vi har lært, at det er forkert at være sådan. Partneren bliver blot den udløsende faktor for de ting, der allerede har sat spor i os i barneårene, men som vi ikke længere ser som en del af os selv.

I dag er jeg fri af dette mønster, fordi jeg har ryddet op i min egen bagage. Ikke kun på det bevidste plan, men også i alt det ubevidste materiale, som jeg har båret på gennem alle årene og de kærester, jeg har haft. Jeg tager hele tiden fat i, hvad det handler om inde i mig. Hvad er det, jeg reagerer på, som gør noget ved mig, istedet for at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor modparten reagerer som de gør. Dette gælder i øvrigt i alle relationer – ikke kun i kærlighedsforhold.

Hvordan kan du vide, om du også projicerer noget over på din partner?

I de situationer, hvor du er 100% sikker på, at situationen handler om noget din partner enten gør eller siger, og du er 100% sikker på, at det er din partners skyld, fordi du føler dig uretfærdigt behandlet, så projicerer du noget af dine egne skjulte egenskaber over på din partner.

Hvis en mindre uenighed efterlader dig med følelsen af at være dybt såret, og du mærker en følelse af ked-af-det-hed i dit hjerte, så projicerer du højst sandsynligt noget fra din fortid over i din partner. Måske er det et sår som du har fået påført fra dine forældre, som nu ubevidst (uden at du er klar over det) udspiller sig mellem dig og din partner.

Hvis du nogle gange oplever at blive overvældet af angst eller måske ligefrem går i panik under en uenighed/skænderi med din partner. Har du behov for at få løst en konflikt øjeblikkeligt, er det et godt signal om, at du bringer noget traumatisk fra din fortid med dig ind i nutiden.

Projektioner skaber afstand mellem dig og din partner

At beskylde din partner for noget, fritager dig selv for skyld og for at føle dig forkert. Men det afholder dig også fra at finde ind til det, du bærer med dig og som laver ravage i jeres fælles parforholds-dans.

Når du giver din partner skylden for, hvordan det ser ud inde i dig, så vil det aldrig være muligt for dig at få det resultat, du hele tiden håber på! Det er nemlig ikke muligt for dig at lave om på din partner – uanset hvor meget du prøver. Det eneste du kan ændre på, er dig selv og din måde at opfatte tingene på.

Du kan ændre på din egen perception og dermed blive i stand til at få det nærvær og den kærlighed, som du længes efter og håber på.

Men det kræver, at du finder modet til at kigge indad i stedet for at pege udad.

Bestil tid til en indledende introsession